Bosco Verticale Hutan Menegak Pertama Di Dunia

Bosco Verticale (Vertical Forest) adalah menara apartment projek seorang arkitek yang bercita-cita tinggi di Milan, Stefano Boeri. Beliau c...

Ayat Allah dan Hadis Nabi Tentang Menepati Janji

Allah SWT telah berfirman dalam sebuah ayat yang ertinya, "Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, nescaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan ...